Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

BURN

-BURN DOWN: BURN COMPLETELY
-BURN OFF: REMOVE BY BYRNING OR SIMILAR PROCESS
-BURN OUT: LOSE ENTHUSIASM AND ENERGY TO CONTINUE IN A DEMANDING JOB

Δεν υπάρχουν σχόλια: