Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

uga buga lives here

DEAD HEAD
WALKING-TALKING
MAN KIND
CAN FIND
A "BUBU"
A FUCKING "BUBU"
A FUCKING "UGA BUGA BUBU"
MACHINE
TO RIDE
CRAZY

Δεν υπάρχουν σχόλια: