Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

LIDL DREAM


)(
imagine 3/4 of light
remember
your childhood
vice
for desultory
falls

Δεν υπάρχουν σχόλια: